A támogatott lakáshitelek fajtái, jellemzői, igénylési feltételek hitelcél szerint:

Az alábbi tartalom 2015. év végéig volt érvényes. Tekintettel a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati módosításokra, a frissítés folyamatban van. Addig is a támogatásokkal kapcsolatos pontos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: www.csalad.hu .

Válasszon hitelcélt:

Hitelcél: Építkezés

Elérhető Kamattámogatott lakásépítési kölcsönök, azok jellemzői és feltételei:

1.1. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel

A kamattámogatás jellemzői:

 1. A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, de az érintett lakáshitel futamideje ennél hosszabb is lehet.
 2. A kamattámogatás mértéke a támogatott 5 év alatt állandó, mértéke a gyermekek számától függ: 1-5. éve alatt 0-2 gyermek esetén a referenciahozam 60%-a, 3 vagy több gyermek esetén a referenciahozam 70%-a
 3. A kamattámogatás mértéke egy ún. referenciahozamtól függ. A referenciahozam egy olyan, az adott bank által nem befolyásolható irányadó kamatláb, amihez az Ön hitelének kamatozását köti a bank. Előnye, hogy az Ön számára is átlátható módon alakulhat hitele kamatozása.
 4. A referenciahozam: az Otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az ÁKK Zrt. (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. Ezek aktuális értékeit az ÁKK Zrt. honlapján ill. az adott terméket forgalmazó bankok honlapján találhatja meg.

A kamattámogatás igénybe vételének feltételei:

 1. A lakóingatlan bekerülési költsége – telekár és általános forgalmi nélkül számítva – kevesebb mint 30 millió forint.
 2. Az építési engedélyt 2010. január 1. után adták ki, és az állami kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig a használatbavételi engedély kiadása nem történt meg.
 3. A támogatott lakáshitelt igénylőnek köztartozása nincs.
 4. A támogatott lakáshitelt igénylő személy − házastársak esetében legalább az egyik fél − legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban).
 5. A bekerülési költség (építési költségek) minimum 70%-át számlával kell igazolni.

1.2. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne

A kamattámogatás jellemzői:

 1. A kamattámogatás mértéke az igénylő háztartásában nevelt gyermekek számának függvényében az ÁKK Zrt. által havonta közzétett állampapírhozam 50-70%-a, ennek hiányában a referenciahozam 50-70%-a.
 2. Fontos szabály, hogy van maximális és minimális kamatszint is: az előbbi szerint a kamat mértéke nem haladhatja meg az ÁKK Zrt. által havonta közzétett állampapírhozam 110%-a+3% pontot, ennek hiányában a referenciahozam 110%-a+3 százalékpontot. A minimumra pedig azt írja elő, hogy a teljes kamatnak mindenképpen el kell érnie a 6%-ot, azaz ha a támogatással együtt a fizetendő kamat 6% alá csökkenne, akkor a támogatás mértéke lejjebb megy.

A kamattámogatás igénybevételének legfontosabb személyi feltételei:

 1. Fiatal: a támogatott lakáshitelt igénylő személy legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személy (a rendelet szóhasználatával élve: fiatal) vagy
 2. Többgyermekes: a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személyek, akiknél, amennyiben párkapcsolatban élnek, az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.

Hitelcél: Lakásvásárlás (használt vagy új)

Elérhető Kamattámogatott lakásépítési kölcsönök, azok jellemzői és feltételei:

1. Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön

A kamattámogatás jellemzői:

 1. A kamattámogatott kölcsön igénybe vehető új lakás vásárlásához, vagy használt lakás vásárlásához, amennyiben
  1. az adásvételi szerződés 2012. március 6-át követően jött létre,
  2. az adásvétel legalább komfortos lakás megvásárlására irányul.
 2. Az állami kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél
 3. hosszabb is lehet.
 4. A lakáshitel kamattámogatásának mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul az első 5 éve alatt: használt lakás vásárlás esetén 50%.
 5. A kamattámogatás mértéke egy ún. referenciahozamtól függ. A referenciahozam egy olyan, az adott bank által nem befolyásolható irányadó kamatláb, amihez az Ön hitelének kamatozását köti a bank. Előnye, hogy az Ön számára is átlátható módon alakulhat hitele kamatozása.
 6. A referenciahozam: az Otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az ÁKK Zrt. (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. Ezek aktuális értékeit az ÁKK Zrt. honlapján ill. az adott terméket forgalmazó bankok honlapján találhatja meg.

A kamattámogatás igénybe vételének feltételei:

 1. A kamattámogatást igénybe vevő személynek köztartozása nem lehet.
 2. Az igénylő − házastársak esetében legalább az egyik fél − legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban).
 3. Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár megfizetését szükséges számlával igazolni.
 4. Ha az igénylő használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakást vásárol, úgy
 5. teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt a törlesztés kamattámogatott időszakának lejártáig bemutatja a hitelintézet részére.

2. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne

A támogatott lakáshitel igénylési feltételei:

 1. Fiatal: az igénylő legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személy (a rendelet szóhasználatával élve: fiatal) vagy
 2. Többgyermekes: a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személyek, akiknél, amennyiben párkapcsolatban élnek, az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.

A kamattámogatott kölcsönt azokra az új lakás vásárlásokra lehet igénybe venni, amelyekre az adásvételi szerződést 2009. július 1-ét követően kötötték.

A lakáshitel kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít. A kamattámogatás mértékét az állampapírhozam százalékában az eltartott gyermekek száma határozza meg.

 1. A kamattámogatás mértéke az igénylő háztartásában nevelt gyermekek számának függvényében az ÁKK Zrt. által havonta közzétett állampapírhozam 50-70%-a, ennek hiányában a referenciahozam 50-70%-a.
 2. Fontos szabály, hogy van maximális és minimális kamatszint is: az előbbi szerint a kamat mértéke nem haladhatja meg az ÁKK Zrt. által havonta közzétett állampapírhozam 110%-a+3% pontot, ennek hiányában a referenciahozam 110%-a+3% pontot. A minimumra pedig azt írja elő, hogy a teljes kamatnak mindenképpen el kell érnie a 6%-ot, azaz ha a támogatással együtt a fizetendő kamat 6% alá csökkenne, akkor az állami támogatás mértéke lejjebb megy.

További fontos információk, melyek a kamattámogatott kölcsönre (és a lakásépítési támogatásra) egyaránt vonatkoznak:

Ki veheti igénybe a támogatott lakáshitelt?

az a természetes személy veheti igénybe a támogatott lakáshitelt, akinek saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, nincsen továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti joga vagy lízingelt lakása.

Vagyis akinek már van lakása vagy állandó lakáshasználati joga, az nem jogosult erre a támogatási formára. De van három kivételes eset, amikor mégis, íme.

Amennyiben a fenti szabályozásnak nem felel meg, de

 1. saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együtt költöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, és ezt tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerezte, vagy
 2. a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte, vagy
 3. lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik, akkor a támogatás igénylésére ezen feltételek szempontjából jogosult.

Mi minősül új lakásnak?

Műszakilag akkor új a lakás, ha azt alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan építették, emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel építették.

E mellett az is szükséges, hogy az építéssel olyan lakóegység jöjjön létre, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi követelmények (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), és amely elkészültét követően használatbavételi engedély köteles.

Nem minősül új lakásnak a meglévő épület – például mozi, munkásszállás, laktanya, üzlethelység – átalakításával kialakított lakás.

Ki minősül gyermeknek?

Gyermek a támogatott lakáshitelt igénylő személy által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy hatósági, bírósági határozat (gyámság) alapján nevelésbe vett gyermeke, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is az építtető eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A lakásépítési támogatást egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni.

Mi jelent a hasznos alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.

A hasznos alapterület számításánál az alábbi helyiségek vehetők figyelembe: lakóhelyiségek (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségek (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségek (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségek (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségek (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.).

Nem tartozik ide a gépkocsi tároló, az erkély, a loggia és a terasz.

Hogyan számoljuk a lakás teljes nettó alapterületét?

A nettó alapterület az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe.

Ennek a bekerülési költség meghatározásánál van jelentősége.

A lakás teljes nettó alapterületébe, így a vételárba a fűthető és a fűtetlen (pl.: gépkocsi tároló, erkély, loggia, terasz, tároló) épületrészek alapterülete egyaránt beszámítandó.

Mi jelent a lakás energetikai minősítési osztálya?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elvégzett műszaki számítások alapján minden lakóépület a következő energetikai osztály valamelyikébe kerül besorolásra:

 1. A+ Fokozottan energiatakarékos
 2. A Energiatakarékos
 3. B Követelménynél jobb
 4. C Követelménynek megfelelő H Gyenge
 5. D Követelményt megközelítő
 6. E Átlagosnál jobb
 7. F Átlagos
 8. G Átlagost megközelítő
 9. H Gyenge
 10. I Rossz

Hogyan igazolható az, hogy a támogatott lakáshitelt igénylő személy köztartozásmentes adózó és TB jogviszonnyal rendelkezik?

A köztartozásmentes adózói státuszt az állami adó- és vámhatóság, azaz a NAV honlapján hozzáférhető köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel, vagy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi, a NAV által kiállított igazolással.

A legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban) a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szerve, azaz az OEP által − a biztosított kérelmére 3 munkanapon belül kiállított − a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi igazolással.

Mire kell még odafigyelni?

 1. Az igénylő a kamattámogatott kölcsön iránti kérelmét – az erre az állammal szerződött hitelintézetekhez nyújthatja be. A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható időtartamáról. Átvételnek minősül az is, ha a kérelmet a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.
 2. A kamattámogatott kölcsönnel vásárolt lakásban a vásárlóknak legalább 50%-os
 3. tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Ha több támogatott személy vásárolja az ingatlant, mindannyian tulajdont kell szerezniük a lakásban oly módon (együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányadot.)
 4. A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja.
 5. A kamattámogatott kölcsön, és a lakásépítési támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha a saját erő az építés finanszírozására felhasználásra került.
 6. A kamattámogatott kölcsön és a lakásépítési támogatás esetében az igénylő rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a korábban – 5 éven belül − értékesített lakás eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:
 7. az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 8. a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével,
 9. a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével,
 10. a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával,
 11. olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az
 12. igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,
 13. a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.
 14. A lakásvásárlást igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet állított ki, amely kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában a NAV honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.
 15. A vételár (új lakás vásárlása esetén telekárat is tartalmazó) 100%-áról számlát szükséges bemutatni.
 16. A lakástulajdonosnak a lakásépítési támogatás folyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.
 17. Ha a kamattámogatott kölcsönnel vásárolt lakás a használatbavételi engedély kiadásától számított egy éven belül értékesítésre kerül, akkor a kamattámogatás megszűnik, és adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást kamatokkal együtt visszafizetni.

Ha a lakásépítési támogatással vásárolt lakás az adásvételi szerződés megkötésétől – később született gyermek esetében a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésének időpontjától − számított 10 éven belül értékesítésre kerül, úgy a lakásépítési támogatást a támogatott köteles visszafizetni.

Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás vásárlása esetén, ha a támogatott személy a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt a törlesztés kamattámogatott időszakának lejártáig nem mutatja be a hitelintézet részére, akkor az otthonteremtési kamattámogatást a hitelintézet visszavonja. Vagyis a támogatott személy a már igénybevett kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni.

Hitelcél: Lakásbővítés

Lakásbővítési célra elérhető Kamattámogatott lakásépítési kölcsönök, azok jellemzői és feltételei:

1. Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön

Fontosabb fogalmak a hitelcél kacsán:

Az állami támogatás szempontjából lakásbővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának.

Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A kamattámogatás jellemzői:

 1. A kamattámogatott kölcsön legalább komfortos lakás bővítéséhez igényelhető.
 2. A kamattámogatás mértéke a támogatott időszak alatt állandó, az állampapír hozam 50%-a.

A kamattámogatás igénybe vételének feltételei:

 1. A bővítés hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adót is tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió forintot.
 2. A kamattámogatást igénylő(k), a bővítési munkálatok megkezdése előtt, a kamattámogatott kölcsön iránti kérelem benyújtásakor legalább 50%-os arányban tulajdonosa(i) a bővítendő ingatlanban.
 3. A kamattámogatatás használt lakás bővítéséhez igényelhető, amennyiben a bővítési munkát a kérelem benyújtásának időpontjában még nem kezdték el.
 4. Az igényelhető összege maximum 10 millió forint.
 5. A kamattámogatást igénylő személynek köztartozása nem lehet.
 6. Az igénylő − házastársak esetében legalább az egyik fél − legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban).
 7. A bővítési munkálatok (hitelintézet által elfogadott bekerülési költség) költségeinek legalább 70%-át számlával kell igazolni.
 8. Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza

Hitelcél: Lakáskorszerűsítés

Lakáskorszerűsítés céljára elérhető Kamattámogatott lakásépítési kölcsönök, azok jellemzői és feltételei:

1. Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön

A kamattámogatás jellemzői:

 1. A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet.
 2. A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, az állampapírhozam 50%-a.

Igénybevételének feltételei:

 1. A lakáskorszerűsítés hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adót is tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió forintot.
 2. A kamattámogatást igénylő(k)nek, legalább 50%-os mértékben tulajdonosnak kell lenni a korszerűsítendő ingatlanban.
 3. A kamattámogatatás használt lakás korszerűsítéséhez igényelhető, amennyiben a lakáskorszerűsítési munkát a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem kezdték el.
 4. Az igényelhető kamattámogatott kölcsön összege legfeljebb 10 millió forint.
 5. Az otthonteremtési támogatás igénylőjének köztartozása nem lehet.
 6. Az otthonteremtési támogatást igénylő személy − házastársak esetében legalább az egyik fél − legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban).
 7. A korszerűsítés költségeinek legalább 70%-át számlával kell igazolni.

Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

2. Nagykorú személyek kamattámogatott lakáskorszerűsítési lakáskölcsöne

A lakáskorszerűsítési kamattámogatott hitel jellemzői:

 1. A lakás korszerűsítéséhez igényelhető kamattámogatott kölcsön összege legfeljebb 5 millió forint.
 2. A lakáskorszerűsítési kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít. A kamattámogatás mértéke az állampapírhozam 40%-a.
 3. A kölcsön után az adósok által fizetendő kamat és egyéb járulék együttes mértéke nem lehet kevesebb, mint 6%.
 4. Az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy államilag támogatott másik lakásépítési, lakásvásárlási, bővítési, korszerűsítési célú fennálló kölcsöne nincs, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.

A kedvezményes lakáskorszerűsítési hitelre vonatkozó részletes szabályokat a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ismerje meg alaposabban a lakásvásárlási hitelt és az építési hitelt!

Kérdés esetén vegye fel hitelközvetítői irodánkkal a kapcsolatot!

Másra van szüksége? Nézze meg a többi elérhető hitel típust is!

Tudjon meg többet a támogatott lakáshitelekről

Másra van szüksége? Nézze meg a többi elérhető hitel típust is!

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt