Lakásfelújítási és korszerűsítési hitel

Számos bank és hitelintézet rendelkezik hazánkban az általános lakáshiteleken és építési hiteleken belül kifejezetten lakásfelújítási és lakáskorszerűsítési célokra kialakított lakáshitel konstrukciókkal. A következőkben az ezek igényléséhez szükséges információkat ismerhetjük meg.

Mi az hogy lakásfelújítási hitel?

Először is definiáljuk, hogy mit tekintenek a bankok lakás felújítási célú hitelnek:

Lakásfelújításnak számít minden olyan általános javítási, építés, szerelési munka, amely az eredeti műszaki állapotot részben vagy egészben visszaállítja, továbbá az olyan munkálatok, melyek során egyes szerkezetek, berendezések cseréjével, átalakításával javul az ingatlan használhatósága, esztétikai megjelenése. /Pl.: lakás/ház belső és külső tatarozása, parkettázás, festés, mázolás, stb./ Tehát a lakásfelújítás elsősorban helyreállítást, ill. esztétikai megújulást jelent.

S mi számít lakáskorszerűsítési hitelnek?

Lakáskorszerűsítésnek minősül a - 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján –.a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs. Emellett korszerűsítésnek számít a központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazása is, valamint az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A lakáskorszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a lakáskorszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni. A lakáskorszerűsítésnek tehát a komfortfokozat növelése a lényege.

Miért érdemes lakásfelújítási ill. lakáskorszerűsítési hitelt választania, ha ilyen céllal keres hitelt?

 1. Elsősorban azért, mert a lakásfelújítási és korszerűsítési hitelek a lakáscélú hitelek közé tartoznak, így kondícióikat tekintve azonosak pl. egy lakásvásárlási hitel kondícióival.
 2. Felújításra lakástakarékkal kombinált esetekben és lakásfelújítási pályázatokon keresztül állami támogatást is lehet szerezni, lakáskorszerűsítésre pedig külön támogatott lakáshitel is létezik.
 3. Harmadrészt azért is érdemesebb lehet lakásfelújítási ill. lakáskorszerűsítési hitelt választani, mert azzal nagyobb összeget tud megigényelni amiatt, mert egyes bankok ezeknél a hiteleknél a lakásfelújítás ill. lakáskorszerűsítés után várható ingatlanértékből kiindulva határozzák meg a maximális finanszírozási hányadot, azaz az ingatlanfedezet által elbírt lakáshitel összegét.

Szembe állítva tehát a többek között erre a célra is általánosan használt szabad felhasználású jelzáloghitellel, ezeknél mind az elérhető hitel összegében, mind annak árában elég tetemes különbségek lehetnek,

Milyen kivitelezési formák lehetnek lakásfelújításnál és lakáskorszerűsítésnél?

Magának a lakásfelújításnak három típusa van kivitelezés tekintetében:

 1. Szervezett kivitelezés: az építtető megbízása alapján kivitelező cég által elvégzett lakásfelújítási munkálatok. A megbízás történhet a teljes építési munkálatokra, valamint csak egyes részmunkálatokra vonatkozóan is.
 2. Házilagos kivitelezés: a lakásfelújítási építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás).
 3. Vegyes kivitelezés: a lakásfelújítás munkálatai során a szervezett és a házilagos kivitelezés együttes alkalmazása

Milyen egyéb sajátosságai vannak a lakásfelújítási ill. lakáskorszerűsítési hiteleknek?

 1. Eltérő dokumentáció: lakáskorszerűsítéshez minden banknál, de lakásfelújításhoz is szinte minden banknál szükséges leadni egy tervezett költségvetést.
 2. Általában előfinanszírozásosak, ami annyit jelent, hogy ha a bank megvizsgálta az ingatlant, a költségvetést és az Ön jövedelmi viszonyait, s kérelmét pozitívan bírálta el, akkor már a munkálatok megkezdése előtt odaadja Önnek a hitel egészét vagy egy részét.
 3. Nagyobb összegű lakásfelújítási hiteleknél, vagy ha a kiindulásul szolgáló ingatlan értéke nem elegendő a lakásfelújítási hitel teljes összegének folyósításához, akkor szakaszosan, tehát több részletben kaphatja meg a teljes összeget, de arra is van példa, hogy azt egy összegben odaadják.
 4. Főleg a támogatott lakásfelújítási hitelezési formáknál általános előírás az, hogy a bank felé le kell igazolni számlákkal a költségeket, piaci kamatozású lakásfelújítási és lakáskorszerűsítési hiteleknél azonban a bankok belső szabályzata alapján általában nem szükséges számlák benyújtása.
 5. Fontos, hogy lakásfelújítási vagy lakáskorszerűsítési célra maximum akkora hitelösszeget igényelhet a hitelfelvételi folyamat során, amennyi nem haladja meg a költségvetésben szereplő összeget.

Ismerje meg az elérhető állami támogatásokat:

Tudjon meg többet a lakáshitel további típusairól:

Másra van szüksége? Tekintse meg további hiteltípusainkat:

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt