Ki vehet fel lakáshitelt és kik lehetnek a lakáshitel ügylet szereplői?

  1. Általános szabálynak mondható, hogy lakáshitelt azon nagykorú, a bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkezők igényelhetik, akik a Bank adósminősítési, hitelbírálati feltételeinek megfelelnek.
  2. Nem kaphat lakáshitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel (korábbi nevén BAR listás).
  3. Amennyiben van házastársa/élettársa, úgy kötelezően bevonandó adóstársként neki is szerepelnie kell a lakáshitel igénylési ügyletben. Kivételes esetben, egyes bankoknál van arra lehetőség, hogy ő kimaradjon az ügyletből.
  4. Lehet szereplő olyan adóstárs is, akit ugyan nem kötelező bevonnia a lakáshitel igénylési ügyletbe, de nélküle nem vagy nehezebben, esetleg csak rosszabb feltételekkel tudna megvalósulni az ügylet.
  5. A lakáshitel hitelbírálatának alapja a háztartás elfogadható jövedelme. A minél jobb minősítés elérése érdekében a kötelezően bevonandó szereplők mellett lehetőség van sok esetben fizetőképességet javító kezes bevonására. A gyakorlatban nagyon ritkán fordul ez elő, mert elvárás az ilyen kezessel szemben az, hogy az ő minden egyéb hitelét, háztartásának méretét, eltartottjainak számát is figyelembe véve önállóan is hitelképes legyen az általa megtámogatott lakáshitel tekintetében.
  6. A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezettként vesznek részt a kölcsönügyletben.
  7. Speciális eset, ha a lakáshitel fedezetéül felajánlott ingatlanban, a földhivatali nyilvántartás szerint tulajdonjoggal nem rendelkező házastárs, ún. telekkönyvön kívüli tulajdonosként is szerepel az ügyletben (kötelezően bevonandó adóstárs szerepe mellett).

A fenti szereplők lényegében bármilyen jelzáloghitel - a lakáshitelen kívül ilyen például az építési hitel és a szabad felhasználású hitel is - során előfordulhatnak. A lakáshitel szereplői körének nincsenek olyan speciális szabályai, amelyek más jelzáloghiteleknél ne fordulnának elő, ennyiben ez a legbővebb. Még az sem feltétel, hogy csak az lehet szereplő a hitelfelvételben, akinek az ingatlana fedezetként szerepel a lakáshitel ügyletben, mert pl. a telekkönyvön kívüli tulajdonos vagy a kezes nem kell, hogy tulajdonos is legyen, elég, ha a jövedelmével részt vesz az ügyletben.

Az egyetlen kivétel ezen laza feltételrendszer alól a támogatott lakáshitel, hiszen ott a támogatást igénylő személynek meghatározott tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a hitelcélt képező ingatlanban és más ingatlan tulajdona is csak kivételes esetben lehet. Ezen felül pedig meg kell felelnie mindazon feltételeknek, amiket a jogszabály a lakástámogatás feltételéül szab, pl. életkori szabályoknak.

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt