Jogi információk

Az alábbiakban összegyűjtöttük a lakossági jelzáloghitelezéssel kapcsolatos legfontosabb törvényeket, kormányrendeleteket, pénzügyminiszteri/nemzetgazdasági miniszteri rendeleteket, kormányhatározatokat és MNB (PSZÁF) rendeleteket

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról;
 • 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarék-pénztárakról;
 • 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és jelzáloglevélről;
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról;
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról;
 • 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet a lakáscélú állami támogatásokról;
 • 1991-évi XLI. törvény a közjegyzőkről;
 • 14/1991. (XI.26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról;
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról;
 • 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről;
 • 109/1999 (XII.29.) Korm. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásról;
 • 168/1999 (XI.24.) Kormányrendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról;
 • 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről;
 • 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról;
 • 7/1996.(I.18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről;
 • 1994. évi LV. törvény a termőföldről;
 • 170/2001.(IX.26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról;
 • 1992. évi XXXIII. tv.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről; 
 • 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól;
 • 4/2005 (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezességvállalásról;
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról;
 • 2007. évi CLXXX. törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról;
 • 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról;
 • 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről; 
 • 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről ;
 • 197/2007. (VII. 20.) Korm. rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról; 
 • 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről; 
 • 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről;
 • 28/2008. (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról;
 • 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről;
 • 2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről;
 • 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról;
 • 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól;
 • 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről;
 • 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról;
 • 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről;
 • 2010. évi XCVI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról
 • 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről;
 • 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról;
 • 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről;
 • 2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről;
 • 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet lakásépítési támogatásról
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
 • 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról;
 • 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről;
 • 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról;
 • 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról;
 • 15/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról;
 • 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról;
 • 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről;
 • 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről;
 • 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről (elszámoltatási törvény)
 • 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
 • 2014. évi LXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről (A forintosítási törvény)
 • 2014. évi LXXVIII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (A fair bankokról szóló törvény)
 • 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról;
 • 42/2014 (XI. 7.) MNB rendelet а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
 • 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
 • 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen
 • 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról (Otthonteremtő támogatott hitel igénylési határidejének meghosszabbításáról és az új szocpolról szóló rendelet)

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt